Üyeler
Adı Soyadı Cansu Vatansever
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Üniversitesi / 2011
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler ESCMID