Üyeler
Adı Soyadı Salih Maçin
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe üniversitesi / 2010
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler klimud ankara mikrobiyoloji derneği