Üyeler
Adı Soyadı Fatma Erdem
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2007
Uzmanlık Aldığı Kurum Çapa Tıp Fakültesi / 2012
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler