Üyeler
Adı Soyadı Nevzat Ünal
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2012
Uzmanlık Aldığı Kurum Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 2004
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler DAS KLIMUD