Üyeler
Adı Soyadı KERAMETTİN YANİK
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2007
Uzmanlık Aldığı Kurum OMU TIP FAKÜLTESİ / 2002
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD DAS AİDS SAVŞIM DERNEĞİ