Üyeler
Adı Soyadı Fatma nurhayat Bayazıt
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1992
Uzmanlık Aldığı Kurum Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi / 0
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler