Üyeler
Adı Soyadı Hüseyin Uzuner
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / 2013
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD