Üyeler
Adı Soyadı ÖZLEM BUCAK
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ / 2009
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD