Üyeler
Adı Soyadı Doğanhan Kadir ER
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / 2013
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD)