Üyeler
Adı Soyadı Evrim Taşkın
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1997
Uzmanlık Aldığı Kurum Celal Bayar Üniversitesi / 1997
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Tibbi Mikoloji Derneği