Üyeler
Adı Soyadı RÜVEYDA ALBAYRAK
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / 2011
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler