Üyeler
Adı Soyadı Çağla Çiftçi
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2007
Uzmanlık Aldığı Kurum Dokuz Eylül Üniversitesi / 2011
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler