Üyeler
Adı Soyadı Demet Hançer Aydemir
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2004
Uzmanlık Aldığı Kurum Süleyman Demirel Üniversitesi / 2008
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler