Üyeler
Adı Soyadı Serpil Kahya Demirbilek
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2003
Uzmanlık Aldığı Kurum Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi / 2005
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mezunlar Derneği Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği World of Poultry Science Associations International Society for Infectious Diseases