Üyeler
Adı Soyadı Özlem Tuncer
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ABD. / 2011
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD Ankara Mikrobiyoloji Derneği ASM