Üyeler
Adı Soyadı Sezer Okay
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum ODTÜ / 2002
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Biyoteknoloji Derneği Moleküler Biyoloji Derneği