Üyeler
Adı Soyadı Yeliz Tanrıverdi Çaycı
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2012
Uzmanlık Aldığı Kurum Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD / 2008
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği