Üyeler
Adı Soyadı Emre ÖZKARATAŞ
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2012
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD