Üyeler
Adı Soyadı TUĞÇE İŞADAM
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / 2009
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler TÜRKİYE BİYOLOGLAR DERNEĞİ