Üyeler
Adı Soyadı İrem Esendemir
Ünvanı Diğer
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum Trakya üniversitesi / 2006
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler