Üyeler
Adı Soyadı Ceylan Polat
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. / 2013
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler