Üyeler
Adı Soyadı Murat Öcal
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji / 2010
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler