Üyeler
Adı Soyadı Münire Işlak Demir
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum BOZOK ÜNİVERSİTESİ / 2012
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler