Üyeler
Adı Soyadı Meriç Yılmaz
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 1997
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Ü. İstanbul Tıp Fakültesi / 2009
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD, TTB