Üyeler
Adı Soyadı Hakan Odabaşı
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / 2011
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler DAS