Üyeler
Adı Soyadı Muhammed Soylar
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2007
Uzmanlık Aldığı Kurum Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2011
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler