Üyeler
Adı Soyadı İlknur Tunçer
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2004
Uzmanlık Aldığı Kurum University of wales, bangor UK / 2006
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler intensynergy (inter disciplinary environmental synergy)