Üyeler
Adı Soyadı Kemal Turan Kalkandelen
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2003
Uzmanlık Aldığı Kurum Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji / 2008
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Klimud