Üyeler
Adı Soyadı Merve Bilgin
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2007
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi / 2012
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler