Üyeler
Adı Soyadı SÜMEYRA ALKIŞ KOÇTÜRK
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2001
Uzmanlık Aldığı Kurum KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜİMAM ÜNİ.TIP FAKÜLTESİ / 2004
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler TÜRK İMMÜNOLOJİ DERNEĞİ KLİMUD