Üyeler
Adı Soyadı ELVAN SAYIN
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum MARMARA ÜNİVERSİTESİ / 2010
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler