Üyeler
Adı Soyadı Mahmut Celalettin Uner
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2005
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Mikiobiyoloji Anabilim Dalı / 2009
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler