Üyeler
Adı Soyadı Mustafa Özdemir
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 2006
Uzmanlık Aldığı Kurum Katip Çelebi Ünv. Atatürk Eğt. Araş. Hastanesi / 2008
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler TMC, KLİMUD