Üyeler
Adı Soyadı Fatma Kamer Varıcı Balcı
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ / 2011
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD, ESCV, ESCMID, EKMUD