Üyeler
Adı Soyadı Özlem Doğan Ayçık
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2007
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe Üniversitesi / 2008
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ankara mikrobiyoloji Derneği KLİMUD