Üyeler
Adı Soyadı SEDAT VEZİR
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2005
Uzmanlık Aldığı Kurum ANKARA EAH. / 2012
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler