Üyeler
Adı Soyadı Safiye Delice
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 1996
Uzmanlık Aldığı Kurum Erciyes Üniversitesi / 2009
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler