Üyeler
Adı Soyadı Cennet Ragbetli
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1993
Uzmanlık Aldığı Kurum Selçuk Üniversitesi / 1997
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türk Farmakoloji Derneği Veteriner Farmakoloji Derneği