Üyeler
Adı Soyadı Nuray Gündoğdu
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 1994
Uzmanlık Aldığı Kurum Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2010
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD