Üyeler
Adı Soyadı Özge Öztuna
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum Dokuz eylül Üni. / 2008
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler