Üyeler
Adı Soyadı ALİ KORHAN SIĞ
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNV GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ / 2012
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases