Üyeler
Adı Soyadı Tuba Vilken Hmaida
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2002
Uzmanlık Aldığı Kurum İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi (Sağlık Bilimleri Enstitüsü) / 2011
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler