Üyeler
Adı Soyadı Semih Altıparmak
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D / 2010
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türkiye Parazitoloji Derneği