Üyeler
Adı Soyadı Toğrul NAĞIYEV
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2001
Uzmanlık Aldığı Kurum Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / 2002
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler