Üyeler
Adı Soyadı İSMAİL SERKAN SALMAN
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 2005
Uzmanlık Aldığı Kurum İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / 2006
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD