Üyeler
Adı Soyadı Nihan Altınsoy Duygu
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2006
Uzmanlık Aldığı Kurum A.Ü.V.F. Mikrobiyoloji ABD / 2006
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Veteriner Hekimler Derneği KLİMUD Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği