Üyeler
Adı Soyadı Özlem Ünaldı
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2001
Uzmanlık Aldığı Kurum Gazi üniversitesi tıp fakültesi / 2002
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler