Üyeler
Adı Soyadı A. Murat Aksoy
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1985
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 1989
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler