Üyeler
Adı Soyadı Gamze seray Erdinç
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2012
Uzmanlık Aldığı Kurum Celal bayar üniversitesi / 2012
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler biyologlar derneği