Üyeler
Adı Soyadı ALİ AYGÜN
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 1984
Uzmanlık Aldığı Kurum TUS/ SAĞLIK BAKANLIĞI / 1986
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler